Coaching met paarden voor teams, echtparen, gezinnen of individueel.
Voordat ik een opleiding deed als Equine assisted coach merkte ik al, dat paarden heel nauwkeurig spiegelen wat er in mensen omgaat en vaak sterke reacties en emoties oproepen. Als je weet dat 80% van de communicatie tussen mensen non-verbaal is dan snap je, dat het van groot belang is dat je je bewust bent van je non-verbale gedrag. Paarden zijn bij uitstek geschikt om daar inzicht in te geven. Dat maakt ze heel geschikt om in te zetten bij coaching sessies. Angst of onervarenheid met paarden is geen enkele belemmering.
Bij individueel coachen draait het om je eigen vraag en ontwikkeling. Bij teamsessies ligt de focus meer op de communicatie en relatie tussen de groeps- of gezinsleden.
Voor kinderen werkt coaching met paarden ook heel goed: zij hebben vaak nog heel goed toegang tot hun intuïtieve kant, dat maakt het makkelijker.
Teams kunnen in een sessie van een dagdeel heel veel inzicht krijgen in de wijze van samenwerken en de inbreng van de verschillende teamleden. Zoals een klant het omschreef: ‘de teamsessie met Janet heeft meer inzicht opgeleverd dan uren vergaderen en praten bij eerdere teambuildingsdagen. Na de sessie was er meer onderling begrip, respect en vertrouwen. Ondanks gereserveerde reacties (moet dit nou?) vooraf, was iedereen na afloop laaiend enthousiast’.
Waar werk je aan tijdens een coachingsessie en wat kun je leren?
 • Doeltreffende communicatie
 • Assertiviteit
 • Leiderschap
 • Makkelijker en beter contact maken
 • Beter samenwerken
 • Herkennen en benoemen van je sterke en zwakke kanten
 • Je bewust worden van je lichaamstaal
 • Vergroten van je zelfvertrouwen
 • Doorzettingsvermogen
 • Bewust worden van je wensen en verlangens
 • Rouwverwerking
 • Omgaan met verlegenheid en angst
 • Omgaan met hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit
En nog veel meer. Heb je een specifieke vraag die hierboven niet aan bod is gekomen? Stuur mij een e-mail, dan laat ik je weten of ik je kan helpen.
Hoe ga ik te werk?
Na een eerste intakegesprek bepalen we hoeveel sessies we gaan doen. Meestal zijn dat er 3 of 4 van een uur of anderhalf uur.
Vraag bij je zorgverzekeraar of vergoeding mogelijk is.